EAS ootab kandideerima programmi “Ekspordibuldooser – 9 Euroopa riiki”

EAS ootab ettevõtteid kandideerima programmi „Ekspordibuldooser – 9 Euroopa riiki“, mille raames toetatakse ettevõtete sisenemist Belgia, Itaalia, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Suurbritannia, Šveitsi ja Taani turgudele. 
Osalevad ettevõtjad teevad kuni 6 kuu vältel koostööd konsultatsiooniettevõttega, et leida välisturult uusi kliente. 
Konsultantide poolt pakutav pikaajaline tugiteenus sisaldab:
•         ülevaadet vastava sektori turust;
•         võimalike klientide väljaselgitamist;
•         vähemalt 5 potentsiaalse kliendiga müügikohtumiste korraldamist ja neil osalemist;
•         vajadusel jätkukohtumiste organiseerimisel abiks olemist.

EAS ootab, et programmis osalev ettevõte saavutaks selle tulemusena täiendava 100 000 euro suuruse eksporditulu aastas.

Tegevused on planeeritud ellu viia 2015. aasta II ja III kvartalis.

Osalustasu on 500 € (+km) ettevõtte kohta. Lisaks jäävad ettevõtte kanda oma lähetuse ja majutuse kulud.

Osalemissoovist palume teatada hiljemalt 27. veebruaril 2015. Täpsem info www.eas.ee/ekspordibuldooser.

Programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Lisainfo:

Margit Koll
Projektijuht
Ekspordidivisjon
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
margit.koll@eas.ee 
Tel: 627 9759

12.2.2015 / Uudis