Eesti puitmajatootjad tutvustasid sektorit mainekal puitehituse konverentsil

Detsembri alguses (6-8.dets) toimus Saksamaal rahvusvaheline Holzbau Forum Garmisch, mida külastas esmakordselt ka Eesti Puitmajaklastri delegatsioon. Konverentsi programm sisaldas nimekate esinejate kõrval ka Eesti puidusektori ettekandeid.

Holzbau Forum Garmisch ehk rahvusvaheline puitkonstruktsioonide konverents (The International Wood Construction Conference IHF2017) on puidule keskenduvate arhitektide, inseneride ja ehitajate olulisim kohtumispaik, mis tutvustab põnevamaid puitkonstruktsioonide ehitamisega seotud meetodeid, protsesse ja lahendusi. 

Foto: IHF2017

Eesti puitmajaklastri juhi Lauri Kivili hinnangul aitab selliste konverentside külastus tuua ettevõtja välja oma igapäevasest rutiinist ning pakub täiesti uusi vaateid traditsioonilistele ehitus- ja tootmistehnoloogiatele, mis on äärmiselt oluline ettevõtte arengu tagamiseks. „Meie jaoks oli kindlasti huvitavaim puidust kõrghoonete ehitamise plahvatuslik kasv ning suurlinnade korterelamute ehituses üha enam moodulipõhisele puitkonstruktsioonile üle minek“, lisab Kivil.

Eestiteemaline laud konverentsil. Foto: IHF 2017

Kahtlemata on Eesti puitmajatootjatejaoks positiivne ka see, et mainekate puidukorüfeede kõrval oli esmakordselt võimalik tutvustada ka eesti puitmajasektorit. Konverentsiprogrammis iseloomustati Eestit märksõnadega nagu hea infrastruktuur, kõrge haridustase ning sarnane kultuuriline taust Skandinaavia ja Kesk-Euroopaga. Kõik kolm Balti riiki toodi programmis välja kui suured metsapiirkonnad ja olulised puidutööstuste arendajad, kelle riiklikus majanduses on puidutööstustel kanda oluline roll (Eesti kui suurim puitmajade eksportija Euroopas). Holzbau Forumil tegid ettekande Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimees Kaarel Väer, TTÜ ehitusfüüsika professor Targo Kalamees, TTÜ ehituskonstruktsioonide uurimisrühma dotsent Alar Just ja arhitekt Sille Pihlak (Eesti Kunstiakadeemia).

Puitmajaliidu juhatuse esimees Kaarel Väer Holzbau Forum Garmisch konverentsil. Foto: IHF2017


Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimees, Saare Erek AS tegevjuht Kaarel Väer hindab pakutud esinemisvõimalust kõrgelt. „Sellisel kõrgetasemelisel konverentsil ja asjatundliku publiku ees üles astumine on suurepärane võimalus eesti puitmajasektorit kuulajatele avada. Väga palju tähelepanu on viimastel aastatel puitehituses pälvinud CLT ehk
ristkihtliimpuit, mis on möödapääsmatu materjal keeruliste kandekonstruktsioonide rajamisel. Samas on Skandinaavias oma sobivust tõestanud eelkõige puitkarkasskonstruktsioonil element- ja moodulhooned, mis on täna kindlasti kliendile optimaalseim lahendust nii energiatõhususe kui hinna poolest. Just seda vaatenurka üritasin ettekandega publikuni viia,“ kommenteeris Väer.
 

Targo Kalamees konverentsil ettekannet tegemas. Foto: IHF 2017


Positiivse kogemusena hindab Holzbau Forumi külastust ja esinemist ka TTÜ professor Targo Kalamees. “Konverentsilt sai palju uusi teadmisi ja kontakte. Etteruttavalt võib öelda, et kuna TTÜ koostöös Eesti Puitmajaliidu ning Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liiduga toob 2019 aasta varakevadel Tallinnasse ka Holzbau Forumi puitehituse tehnilistele aspektidele keskenduva tütarkonverentsi, oli eelkõige Eesti, kuid ka Läti ja Leedu üsna hästi pildile tõstetud.“ Meie piirkonna esinejate jaoks oli korraldajate poolt programmis eraldatud nn „Balti sessioon“, kus laiemate teemade nagu metsa- ja puitmajatööstuse kõrval tulid jutuks ka Eesti puitsildade olukord ja vana paneelelamu puitelementidega liginullenergiahooneks renoveerimine. „Ekspordi sihtriikide ettevõtted said kindlasti palju kindlust juurde, et eesti ettevõtete ja organisatsioonidega edaspidi koostööd teha,“ lausus Kalamees.

 

Holzbau Forumi külastus oli Eesti puitmajaklastri ettevõtetele sellises formaadis esmakordne väljasõit. Kokku osales 10 klastri ettevõtet (Pluss OÜ, Timbeco Woodhouse OÜ, Varola OÜ, Tempt OÜ, Tervemaja OÜ, Matek AS, EstHus OÜ, Q-haus Baltic OÜ, Ramirent Baltic AS, Tallinna Tehnikaülikool).

Konverentsikülastust rahastas Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klastri täistaotluse projekt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) klastrite arendamise programmi raames, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. 

                                                                                                                 www.estonia.ee 

13.12.2017 / Uudis