Timbeco Woodhouse OÜ – hea töökeskkonna loomise võti on koostöö

Eluterve organisatsioonikultuur ja meeldiv töökeskkond loovad ettevõttele hea tööandja maine. Uuringute järgi on aga hea maine see, mis aitab ettevõttesse meelitada ja seal hoida oma ala tippspetsialiste.

Mainekujunduse kasu ettevõttele tajub ka puitmajatehase Timbeco Woodhouse OÜjuhatuse liige Siim Leisalu, kelle sõnul teevad hea töökeskkonna loomiseks ettevõttes tihedat koostööd personalijuht ja tippjuhtkond. 

Leisalu selgitab, et Timbecos saab töökeskkonna loomine alguse tippjuhi ja personalijuhi koostööst, kelle kaudu viiakse sõnum ja muudatused igapäevaselt töökeskkonna loomise ning tagamisega tegelevate keskastmejuhtideni. «Ettevõtte juht ja personalijuht peavad töötama ühtse üksteist täiendava meeskonnana, et saavutada ettevõttele maksimaalne kasumlikkus. Ettevõtte strateegiast tulenevalt töötavad nad koos välja kogu ettevõtte kui tööandja väärtused, mille üheks lahutamatuks osaks on töökeskkond.»

Leisalu sõnul on nende ettevõtte tugevuseks teotahteline meeskond, kes tahab teha vägevaid ja erilisi asju ning liiguvad sisemiselt mõtteloosungi «one step ahead building solutions» (ehituslahendused samm ees) poole. «Meie inimesed on väga aktiivsed ja töökad ning neile meeldib väljakutseid vastu võtta. Meile on omane roheline ja perekeskne mõtteviis ning meie eesmärk on hoida keskkonda ning parandada inimeste elukvaliteeti. Oleme arvamusel, et paindlik ja perekeskne töökorraldus on kasulik nii tööandjale kui ka töövõtjale ning seda saab edukalt luua ka tootmisettevõttes.

Ühiselt veedetud kvaliteetaeg on oluline töötajate ühtsus- ja meeskonnatunde tõstmiseks ning seetõttu panustab Timbeco Woodhouse suurima heameelega ühisüritustesse alates spordivõistlustest, jõulupidudest ja suvepäevadest kuni mitmepäevaste suusareiside ning pereüritusteni. Kollektiivselt ja aktiivselt lüüakse kaasa rahvaspordisündmustel nagu Tartu Maraton, Kuldkala, Käi Jala jne. Firma suvepäevad on näiteks alati mõeldud kogu perele.»

Tööandja maine muutub aina olulisemaks

Mais 2015 Palgainfo Agentuuri läbi viidud tööandjate ja töötajate tööturu- ja palgauuringu tulemuste kokkuvõttest selgus, et tööandjad palku tõstma ei kiirusta, pigem panustatakse mainele. Tööandjatelt küsiti, kuidas reageerib nende organisatsioon tööjõupuudusele. Üle poolte küsitluses osalenutest märkis, et panustatakse rohkem värbamistegevustesse ja organisatsiooni maine kujundamisesse, samuti on tööd olemasolevate töötajate vahel ümber korraldatud.

Tööotsijate juures määrab uuringu järgi võrdsete pakkumiste puhul töötaja valiku tööandja hea maine. Mõistmaks paremini, kuidas teevad töötajad tööturul valikuid ning millist rolli mängib selles tööandja maine, uuriti erinevaid tõmbe- ja tõuketegureid ehk mis mõjutab töötajate puhul tööandja kasuks otsustamist, kui valida on mitme sobiva pakkumise vahel. Selgus, et enamiku töötajate jaoks on ühe või teise tööandja kasuks otsustamisel olulised ja väga olulised kriteeriumid hea tööandja maine (mis tingimata ei tähenda tuntust), organisatsiooni stabiilselt head majandustulemused ning organisatsiooni sotsiaalne vastutustundlikkus.

Allikas: majandus24.postimees.ee

15.10.2015 / Uudis