Puitmaja Sõber ja Aasta Tegija

Eesti Puitmajaliit annab igal aastal välja aunimetused „Eesti Puitmaja Sõber“ ja „Aasta Tegija“. Sellel aastal välja antud tiitlid kuulusid olulistele juhtfiguuridele.

Eesti Puitmaja Sõber on isik või institutsioon sektorist väljaspool, kelle teened ja tegevus on märkimisväärselt mõjutanud puitehituse sektori arengut või tõstnud sektori tegevusi positiivses kontekstis esile ja seeläbi kaasa aidanud valdkonna kuvandi tõusule.

Puitmajaliidu aunimetus „Eesti Puitmaja Sõber 2019“ omistati president Kersti Kaljulaidile keskkonna- ja kliimatemaatikaga tegelemise eest. Puitmajaliidu liikmed tõid esile seda, et President on teinud olulist tööd kliimaprobleemidele tähelepanu juhtimisel, selle teemalistes aruteludes aktiivselt osalemisel ning rõhutades, et keskkonnahoid on meie kollektiivne ja ühine vastutus. Sektorina oleme teadvustanud, et kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamisel on puitmajadel (sh. teistel kõrge lisandväärtuse ja elueaga puidust toodetel) oluline roll ning president Kersti Kaljulaid on oma tegevuses suunanud mitmeid ametkondi selle teemaga sisulisemalt tegelema.

Sektori eesmärk on pakkuda taastumatutele ja looduskeskkonda koormavatele ehitustehnoloogiatele ja ehitusmaterjalidele keskkonnasõbralikke alternatiive. Endasse pikaks ajaks süsinikku lukustavad puidust tooted (nt puitmajad) võimaldavad asendada suures koguses süsinikku emiteerivaid materjale, mis omakorda aitab vähendada süsiniku emissiooni ka teistes sektorites ning saavutada seeläbi riiklikke kliimaneutraalsuse eesmärke. Liidu jaoks on oluline, et riigipea on selle seose välja toonud ka oma kõnes ÜRO peaassambleel.

Vähetähtis pole ka see, et Presidendi külaskäigud on jõudnud viimaste aastate jooksul Eesti puitmajatehastesse – riigipeaga koos avati Eesti suurim moodulmajade tehas Harmet ning tutvustati sektori olemust ettevõtetes Hobbiton OÜ ja Timbeco Woodhouse OÜ.

Puitmajaliidu Aasta Tegija (Siim Leisalu) annab aunimetuse “Puitmaja Sõber” tänutahvli üle president Kersti Kaljulaidile. Foto: Kaie Kiil/Eesti Puitmajaliit

Aasta Tegija aunimetus on loodud eesmärgiga tõsta esile mõnda isikut Puitmajaliidu enda liikmeskonnast, kes on silmapaistvalt sektorit esindanud, olulisi sõnumeid edasi kandnud või märkimisväärselt panustanud terve sektori arengusse.

Oluliste teenete eest Liidu juhtimises ja arendamises valis liikmeskond Aasta Tegijaks Timbeco Woodhouse OÜ tegevjuhi ja juhatuse liikme Siim Leisalu. Siim Leisalu on muuhulgas liidu asutajaliikme

esindaja, olnud ka varasema juhatuse koosseisu liige ning oluliselt panustanud koostöösse kõrghariduse valdkonnas.

Aunimetuste määramiseks seab kandidaatide nimekirja üles Liidu liikmeskond ja tegevmeeskond. Laureaadid selgitab välja liikmeskonnasisene hääletus ja ühine arutelu.

Eesti Puitmajaliidu autiitel „Aasta Tegija 2019“ anti üle 7.veebruaril Liidu üldkoosolekul ning aunimetus „Puitmaja Sõber 2019“ konkursi „Aasta Tehasemaja“ auhinnagalal, 31.juulil Hiiumaal. 

Varasemad puitmajasektori Aasta Tegijad:

 • 2018.a. Argo Saul (Nordic Houses KT OÜ)
 • 2017.a. Toomas Kalev (Harmet OÜ)
 • 2016.a. Raiko Gustavson (Pärnu Log Homes OÜ)
 • 2015.a. Andrus Prangli (Hobbiton Home OÜ)
 • 2014.a. Mihkel Urmet (TEMPT OÜ)
 • 2013.a. Sven Mats (Matek AS)
 • 2012.a. Ragner Lõbu (Hobbiton Home OÜ)
 • 2011.a. Argo Saul (Nordic Houses KT OÜ)

Varasemad Puitmaja Sõbrad:

 • 2018 Targo Kalamees (TalTech) – puitmajasektorisse kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistamine, teadus- ja arendusalase koostöö arendamine ning rahvusvahelise puitinseneeria konverentsi Forum Wood Building Baltic 2019 korraldamine
 • 2017 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) – sektori eksporditegevuste toetamine;
 • 2016 emeriitprofessor Karl Õiger (TTÜ) – pikaajaline panus ehitusvaldkonna insenerihariduse edendamisse;
 • 2015 Ülenurme vald – enim puithooneid ehitav kohalik omavalitsus;
 • 2014 Päästeamet – puitmajade tuleohutuse temaatikaga tegelemine;
 • 2013 Eesti Vabaõhumuuseum (EVM) – puitehituse traditsioonide säilitamine;
 • 2012 Norra Kuningriik – Eesti puitmajasektori peamine sihtturg juba kümmekond aastat;
 • 2011 EASi väliskaubanduse vanemnõunik Reet Truuts
 • 2010 Märt Riistop – Puuinfo programmi eestvedaja

Eesti Puitmajaliit asutati 1999.a maikuus 17 puitmaju tootva ettevõtte poolt. Käesoleval hetkel kuulub liitu 57 ettevõtet, kelle seas on nii puitmajatootjaid (30 liiget) kui ka arhitekte ja insenere ning tarneahela partnereid. Eesti Puitmajaliidu peamine eesmärk on oma liikmete konkurentsivõime ja ekspordisuutlikkuse tõstmine läbi erinevate toetavate ühistegevuste ja puitehituse propageerimise. Ühiselt lahendatakse tööjõuga seonduvaid probleeme, arendatakse kutseõppe valdkonda, kujundatakse Eesti puitmajatootjate mainet ning osaletakse poliitikakujundamises.

 

5.10.2020 / Uudis