Puitmajatootjad tutvusid kaasaegsete IT-rakendustega puitmajaklastri korraldatud seminaril

Eesti puitmajatootjad kogunesid neljapäeval kuulama ettekandeid IT-rakendustest, mille kasutuselevõtmine võimaldab ettevõtetel erinevaid tööprotsesse efektiivsemalt korraldada.

Seminari esimene pool pühendati IT-rakendustele, mis hõlbustavad kontoritööd. Google Work keskkonnast rääkis oma kogemuse baasil Märt Mathisen Nordic Houses AS-ist. Mathisen tutvustas tagamaid, miks nende ettevõte aastaid tagasi rakenduse valis. “Andmete varundus oli esimene põhjus, teine mobiilsus,” selgitas Mathisen. “Sõltumatus riistvarast annab võimaluse töötada sisuliselt igal pool. Lisaks sellele saab töötada sama failiga mitu inimest samal ajal,” nimetas Mathisen Google Work tarkavara kasutusele võtmise eeliseid.

“On vaid kaks riski, esiteks töötajate vastuvõtlikkus ja teiseks, korrahoidmine virtuaalses ruumis,” nimetas Mathisen. “Esimene ei ole probleem, kui töötajad on motiveeritud õppima ja tegelikult tasub juba värbamisel uurida, kuidas on lood IT-kirjaoskusega. Teise riski – kaose virtuaalruumis – saab edukalt maandada, kui juba algfaasis töö struktureeritakse. Kui riskid on maandatud, tasub riistvara- ja asukohasõltumatus ennast ära,” lubas Mathisen.

Mihkel Urmet  arhitektuuribüroost TEMPT tutvustas vabavaraprogrammi Asana. Asana on ajaplaneerimise rakendus, mis võimaldab kasutajatel koos ühist projekti planeerida, hallata ja jälgida – arvutis, telefonis, kalendris, e-kirjades ja mujal. Vabavara on mõeldud ettevõttele, kus kuni 30 kasutajat. “Meie kasutame seda igapäevaselt kõigi projekteerimisprojektide ülesehituseks ja ka personali haldamisel, tööruumide korrashoiu jms plaanimisel,” rääkis Urmet. “Asanas planeerid oma elu nii ära, et jälle on aega lastega ja hobidega tegeleda.”

Indrek Kuldkepp tutvustas vabavara Ganttic, mis on loodud inimeste, seadmete, ruumide, ning nendega seotud projektide  planeerimiseks ja haldamiseks. “Ganttic on veebipõhine tarkvara, mis tähendab, et midagi ei ole tarvis installeerida. Lisaks kajastuvad kõikGanttic‘uga tehtud operatsioonid reaalajas,” tutvustas Kuldkepp ehitus ja tootmisettevõtete jaoks loodud platvormi.  Gantticut kasutavad tootmis- ja teenindusettevõtted reeglina tootmisliinide, eriti piiratud ressursiga töötajate nagu joonestajad, ehitajad ja logistika planeerimiseks. “Eestis kasutavad Gantticu’t kaks puitmajatootjat ja tagasiside on olnud väga hea, kuna programm lubab jälgida kõiki käimasolevaid projekte visuaalselt ja üheaegselt,” tutvustas Kuldkepp. “Samuti on selle juurutusaeg ettevõttes võrreldes konkureerivate toodetega väga lühike.”

Seminaripäeva lõpetas Marko Saviauk Nortalist tutvustades  tööoperatsioonide planeerimise tarkvara Asprova.

Seminari korraldaja, Eesti puitmajaklastri juht Lauri Kivil tunnistas: “Oleme  astunud puitmajasektoriga  taas sammu edasi tulemuslikkuse suunas. On selge, et igasuguse tootmise tulevik on tihedalt seotud IT- sektoriga. Mida varem suudame enda tegevusi  läbi selle maailma kontrollida, seda suurem on sektori konkurentsieelis.”

 
Seminar korraldati projekti “Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klastri täistaotluse projekt” raames, mida rahastatakse EAS-i klastrite arendamise programmist, mida toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.
 
 
3.11.2014 / Uudis