BAU 2017 messist kujunes Eesti ehitussektori kohtumispaik

Eelmisel nädalal lõppenud BAU ehitusmess andis puitmajasektorile põhjaliku ülevaate Euroopa ehitussektori viimastest arengutest. Mess käsitles hoonete arhitektuurset- ja insenertehnilist projekteerimist, tutvustas ehitustehnoloogiaid, tööriistu, uusi materjale ning hoone komponente, mis võimaldavad tõhusamalt ehitada tööstus- ja äripindu, eramuid ning teostada sisetöid.

Messi loetakse oma valdkonnas üheks olulisemaks maailmas. 2015. aastal osales messil enam kui 2000 eksponenti 42st riigist ning enam kui veerand miljonit inimest. Sel aastal külastas BAU ehitusmessi ka Eesti puitmajaklastri 26-liikmeline delegatsioon, samuti oli EASi stendil osalejatena väljas neli puitmajatootjat – Nordic Houses KT OÜ, Palmatin OÜ, Ritsu AS ning Puitpaneel OÜ.  

Messi külastanud Eesti puitmajaklastri liikme Pärnu Log Homes OÜ juhatuse esimehe Raiko Gustavsoni sõnul ei ole BAU pelgalt Saksamaa turgu tutvustav ehitusmess. “Meie jaoks oli eelkõige oluline näha kohalike ettevõtete arengut ning uusi tooteid. Kuid kuna kolmandik messi eksponentidest olid väljastpoolt Saksamaad, siis kasutasime ka võimalust, et saada ülevaadet meie lähimatest konkurentidest.” 

Janek Paabut, Puitpaneel OÜ juhatuse liige, kes tutvustas messil puidust element- ja moodulmaju ning massiivpuitpaneele, näeb Saksamaas kindlasti ettevõtte järgmist eksportturgu. “Saksamaa elamuehitusturu potentsiaal meie tootjate jaoks on äärmiselt kõrge. Juba puitmaju toodetakse Saksamaal enam kui 1,8 miljardi euro väärtuses aastas.“ Paabut toob samas välja ka messi äärmiselt kõrge rahvusvahelise taseme: „Meie hinnangul oli messi külaliste hulgas vähemalt 60% välisriikide esindajaid, mistõttu saime lisaks Saksa klientidele koostööd arutada veel vähemalt kümne erineva riigi partneritega.“ 

Eesti puitmajaklastri delegatsiooni juhtinud Lauri Kivili sõnul kujunes selle aasta BAUst Eesti ehitussektori kohtumispaik ning eesti keelt kõnelevaid külalisi kohtas messihallis üsna sageli. Lauri Kivil: “Kui meie koordineeritud messikülastuse grupp oli 26-liikmeline, siis üsna vähese vaevaga korraldasime peale messi ühise õhtusöögi, kus istus laua taga ligi 70 Eesti puitmajasektori esindajat.” Kivili sõnul näitab see üsna hästi sektori omavahelist tihedat koostööd, võrgustiku toimivust ning messi olulisust puitmajasektori ettevõtetele. 

Messikülastust rahastas Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klastri täistaotluse projekt, mida toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus klastrite arendamise programmist, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

www.estonia.ee

27.1.2017 / Uudis