Hobbiton OÜ-l täitus 20 tegutsemisaastat

Hobbiton OÜ on 1997. aastast Räpinas tegutsev ettevõte, mille toodanguks on käsitööna valminud palkmajad.

Tänaseks on 20 tegutsemisaasta jooksul Hobbitoni alt laia maailma tarnitud üle 450 käsitöö palkmaja. Kodumaise turu kõrval ka Skandinaaviasse, Prantsusmaale ja teistesse Euroopa riikidesse. Kvaliteetsete käsitööpalkmajade eksport on jõudnud muuhulgas ka Ameerika Ühendriikidesse, Venemaale ning Kariibi mere saartele. Ettevõtte peamine turg on Norra Kuningriik.

Hobbiton OÜ 20 tegutsemisaasta tähistamine

Koostöö ja edasipüüdlikkus

Viimastel aastatel on ettevõttel tulnud kohaneda järjest enam karmistuvate energiakulu miinimumnõuetega, selles vallas on koostöö suurenenud edumeelsete Eesti tootjatega läbi Eesti Puitmajaklastri. Arenduslikku koostööd tehakse Tallinna Tehnikaülikooliga.

Tulevikku vaadates loodavad ettevõtte esindajad, et kogu maailmas hakatakse energiakulu jälgmise kõrvalt rohkem tähelepanu pöörama süsiniku jalajälje vähendamisele majade tootmises ja ehituses. Siin on käsitöö palkmajad oma tehnoloogia ja materjalikasutuse tõttu esirinnas.

Uus palkmajade tootmishall

2017. aasta kevadel valmib Euroopa toetusprogrammi LEADER toel Hobbiton OÜ tootmisüksuses Räpinas uus tootmishall. Projekti tulemusel saab kogu Hobbitoni tootmine koondatud ühte asukohta, mis suurendab tootmise efektiivsust, mahtu, loob juurde ühe töökoha, parandab oluliselt töötajate töö- ja olmetingimusi ning loob tingimused kasutatava tehnoloogia uuendamiseks.

Hobbiton OÜ asutajad ja juhid Andres Uus ja Andrus Prangli on täna kahe kolmandiku ulatuses ettevõtte omanikud, kolmandiku osalusega on kaasatud strateegiline Norra partner ja müügiesindaja Laftekompaniet AS. 2010.aastal rajati koostöös veel kahe Räpina kandi tootmisettevõttega Saulerman OÜ ja Snekker OÜ ühine müügiettevõte Hobbiton Home OÜ. Kokkuvõttes on praeguseks loodud käsitööpalkmajade tootmisvõrgustik üks suurimaid Euroopas.

Hobbiton OÜ on maailma suurima käsitööpalkmajatootjate ühenduse, Kanadas baseeruva organisatsiooni International Logbuilders Association pikaaegne liige. Hobbiton Home OÜ kaudu ollakse ka Eesti edumeelseid puitmajatootjaid ühendava Eesti Puitmajaliidu ning Eesti Puitmajaklastri liige.

11.5.2017 / Uudis