Puidutöötlejate eestkõnelejaks sai Tiit Nilson

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse koosolekul valiti liidu uueks juhatuse esimeheks ASi Woodwell juht Tiit Nilson.

Liidu juhatuse esimehena peab Tiit Nilson oluliseks hea koostöö jätkumist riigi, metsaomanike ja tööstuse vahel. “Peame tegema üheskoos valikuid ja otsuseid, mis soosiksid metsa arukat majandamist ja Eesti inimeste heaolu kasvu. Täna on oluline leida madalakvaliteedilisele puidule parem kasutus ja hoolitseda, et meie järeltulijate rõõmuks kasvaks siin terve ja tugev metsapõlv.”

“Metsa- ja puidutööstus on 20 aastajooksul aidanud Eestil saada toorme eksportijast kõrge lisandväärtusega tooteid eksportivaks riigiks. Meie puidust toodetest läheb ekspordiks 80%, metsa- ja puiduriigina oleme tuntud kogu maailmas,” ütles Nilson. “Ka Eestis endas tuleks rohkem teadvustada, et just siinse taastuva loodusvara arukas kasutamises ongi meie heaolu võti.” 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu eesmärk on aidata kaasa puidu laialdasele kasutamisele ning Eesti metsa- ja puidutööstussektori konkurentsivõime kasvule ja suurendada sektori panust ühiskonna arengus. Liitu kuulub 61 ettevõtet ja asutust.

19.12.2014 / Uudis