Sellel nädalal ilmus uus eestikeelne puiduõpik

Kolmapäeval ilmus müüki eestikeelne puiduõpik „Puit- ja puidupõhised konstruktsioonid“, mis autorite sõnul sobib lugemiseks kõigile, kellel on huvi puitehitiste vastu.

Õpiku ühe koostaja, doktor Elmar-Jaan Just-i sõnul on raamat mõeldud eeskätt kõrgkoolide üliõpilastele õpikuks ja kasutamiseks puitkonstruktsioonidega tegelevatele projekteerijatele ja ehitajatele.

„Uue eestikeelse õpiku järgi tekkis suur vajadus arvestades arvutusmetoodika muutusi seoses Eurokoodeksi kasutuselevõtuga. SNiP-i järgi arvutus on Eestis möödanik,“ tõi Just välja õpiku tähtsuse õpetamaks tulevastele projekteerijatele ja ehitajale uusi metoodikaid.

Autor ise soovitab tudengitel nii inseneri- kui arhitektuuri õppes kasutada õpikut abimaterjalina, projekteerijatele ja ehitajatele võiks see olla abiks oma põhitöös puitehitiste alal.

Õpikut saab osta siit.

22.1.2016 / Uudis