Seminar “Katused, kandvad puitkonstruktsioonid, katusekatete variandid, katusetarindi taastamine” 19. aprillil

Eesti Puitmajaklaster koostöös Eesti Vabaõhumuuseumi Maaarhitektuuri keskusega korraldab seminari, mis keskendub katusetarindite valmistamisele ja taastamisele.

Kolmapäeval, 19.aprillil kell 13 Eesti Vabaõhumuuseumis, Kolu kõrtsi talli all.

Kell 13 Kandvad puitkonstruktsioonid

Ain Pihl Rändmeister OÜ 

  • Lühidalt tarindusviisidest ja tüpoloogiast
  • Tappimised ja liited – ajaloolised võtted
  • Tappimised ja liited – restaureerimisel kasutatavad võtted
  • Kandekonstruktsioonide probleemid, vead ja puudused. Korrastamise teed
  • Aluskate ja aluskatus. Tarindusviisid
  • Katusekatted

Ain Pihl töötab ligi 20 aastat peamiselt kirikute restaureerimisega tegelevas ettevõttes Rändmeister OÜ. Peamine tegevusala – kirikute ajaloolised katusekonstruktsioonid, samuti tornikiivrid ning nende restaureerimisprojektide koostamine. Lisaks uurib kirikute ajalooliste puitkonstruktsioonide tüpoloogiat, levikut, tarindusviise ning seisukorraga seotud küsimusi. Osaleb ehitusala kutsestandardite ja Eesti algupäraste standardite koostamisel. Ehitusalase hariduse omandanud Tallinna Tehnikakõrgkoolis.

Loe kandvatest puitkonstruktsioonidest lisaks A. Pihli ülevaadet siit. 

Kell 14.30 seljasirutus- ja kohvipaus

Kell 15 Katusetarindi taastamisest: puusepa näited

Teeme teostatud taluhoonete katuste remonttööde näitel lühiülevaate milliseid vigu ja lahendusi leidub vanadel katusetarinditel. Selgitame lühidalt katuse ehitustööde planeerimist ning tarindi korrastamise eri nüansse.

Puusepp-restauraator Joosep Metslang juhib puidust ehituspärandi dokumenteerimise ja restaureerimise ettevõtet Purest OÜ. Ta omandas 2007. aastal magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise erialal, juhendab eelmainitud asutuse ning TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse eriala üliõpilasi. On SA EVM maa-arhitektuuri keskuse Nõustajate võrgustiku liige. Joosep on Eesti ICOMOSi ja ICOMOS CIAV (rahvusvahelise vernakulaarse arhitektuuri komitee) liige. Raamatud: 2012 „Vana maamaja. Käsiraamat“ (koostaja); 2016 „Katuseraamat“ (koostaja); 2016 C. von Roseni „Ehituskäsiraamat maaomanikele Eesti- ja Liivimaal“ (toimetaja).
Vajalik on eelnev registreerumine SIIN!

Seminar toimub koostöös Muinsuskaitseametiga.

Lisainfo:
Aune Mark
EVM, Maaarhtiektuuri keskus
koolitusprojektide juht
+372 523 8397
aune.mark@evm.ee

Seminari korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond klastrite arendamise programmi raames.
3.3.2017 / Uudis