Paracity: nüüdisaegne kõrg­tehnoloogiline slumm

Põhjanaabrite olulisimal disainimessil Habitare esitles Soome arhitekt Marco Casagrande omanimelisest Casagrande Laboratoryst uut ja uuenduslikku linnaehituse moodulsüsteemi Paracity, mis peaks tihedalt asustatud aladel lahendama nii mõnegi linnaruumi probleemi.

Paracity on struktuur, mis koosneb kuuemeetrise küljepikkusega kuupidest ehk moodulitest. Liimpuidust valmistatud moo­duleid on võimalik üksteise otsa asetada ja omavahel kombineeri­da. Nende sisse saab ehitada kor­tereid, rajades niiviisi terveid uusi linnu, mida on võimalik vastavalt vajadusele suuremaks ehitada, aga ka lahti monteerida.

Ehitajatena näeb kontsept­siooni autor seejuures elanikke en­did. Paracity elanikud kinnitavad omaloomingulised arhitektuurilised lahendused, aiad ja isegi loo­mafarmid kolmedimensioonilise põhistruktuuri külge, mis pakub “isetegevusele” sobivat tausta. Põhistruktuuri kaudu toimub ka näiteks ehitise vee ja elektriga varustamine, jäätmekäitlus jne.

Kuupide vahele jäävaid alasid saab kasutada rohelisi oaase pak­kuvate aedadena, avaliku linnaruumina või teede ja muude infrastruktuuriobjektide tarbeks.

Linnak kui linnaparasiit

Süsteemi kavandades mõtles arhi­tekt inimese rajatud keskkonnale kui osale loodusest. “Paracity on biourbanistlik organism, mis kas­vab vaba vormi põhimõttel,” kinni­tab Casagrande.

Arhitekti nägemuses on jät­kusuutlikus biolinnas kasutusel mitmesugused nüüdisaegsed ja loodushoidlikud energia tootmise, vee puhastamise ja jäätmete taas­kasutamise lahendused, mida saab vastavalt linnaku kasvule kohalda­da. Seejuures peaks Paracity tulema toime mitte ainult oma elanike tee­nindamisega, vaid muutuma heas mõttes “linnaparasiidiks”, mis aitab sümbioosi korras ka ümbritsevat peremeeslinna puhtana hoida. Selles mõttes võrdleb arhitekt Paracityt kõrgteh­noloogilise slummiga, mis aitab industriaalset linnakeskkonda loo­duslähedasemaks muuta.

Tulevikus võib moodul-linnakutest kasu olla linnapiir­kondade tondilossistumisega seotud probleemide lahendamisel ja katastroofipiirkondade kiirkor­ras elamiskõlblikuks muutmisel. Moodulstruktuuriga linnakut saab kiiresti ja soodsalt “kasvatada” mahajäetud linnalistesse piirkondadesse, nagu üleujutatud jõekaldad, endised tööstuspiirkonnad, mäeküljed, slummid ja nii edasi.

“Paracity idee on sama nagu slummide puhul, kus elanikud hõi­vavad kiiresti vaba pinna. Samuti nagu slummide puhul on Paracity mõte toimida linnas “raipesööjana”, näiteks võttes vett saastatud süstee­mist ja puhastades selle kasutuskõlb­likuks,” ütles Marco Casagrande. Paracity kuupide tootmist on Põhja-Soomes Kuhmo linnas Cross-Lam OY vabrikus juba alustatud.

Kui mujal maailmas kasutatakse liimpuittoodete valmistamiseks eelkõige kuuske, siis Kuhmo vabrikus PEFC-sertifitseeritud männipuitu. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) on rahvusvaheline puidusertifitseerimissüsteem, mis seisab jätkusuutliku metsamajandamise eest üle kogu maailma.

Elamiskuubikud kanajalgadel

Esialgu on autoril mõttes rajada niisuguseid linnu Aasia riikides­se. Projekti esimeses staadiumis ehitatakse Paracity kogukonnad üleujutustest räsitud Taipei linna Taiwanis, tsunamikahjustustega piirkonda Põhja-Fukushimas Jaa­panis ja Jakartasse Indoneesias.

“Valmisehitatuna saab Taipei Paracityst maailma suurim puitehitis. Moodulite tootmine algab järgmisel aastal, algul valmistatakse 200 kuni 400 “elamiskuubikut”. Tu­levikus on linnakut kergesti võimalik laiendada,” sõnas Casagrande.

Kõiki neid piirkondi ühendab asjaolu, et loodusõnnetuste esine­mise tõenäosus on suur ja elanike­le on kiiresti vaja peavarju. Autori kinnitusel on Paracity moodulid mõeldud taluma üleujutusi ja maavärinaid ning isegi tulekahjusid. Sagedaste üleujutustega piirkondadesse sobivad Paracity moodulmajad seetõttu, et struktuuri on hõlbus rajada vaiadele, samas on konstruktsioon piisavalt kerge ja stabiilne, talumaks ka maavärinaid.

Helsingis Habitare messil demonstreeriti Paracity mudelit koos piltidega moodulitesse raja­tud kodudest. Paracity stendi val­mistas reklaamifirma Valo.

Habitare on igal aastal korral­datav Soome suurim ja esindus­likem mööbli-, sisekujundus- ja disainimess, mis toimus tänavu 11.-14. septembril juba 25. korda. Arhitekt Marco Casagrande võttis sel aastal üritusest osa ka ökodisaini eriväljapaneku kuraatorina.

Allikas: Eva Kiisler, Ehitaja

24.10.2014 / Uudis